Павлина Петрова

ЮРИСТ

Денислав Методиев

ПРИЗОВКАР

Петър Кирчев

ЮРИСТ

Красимир Нейков

ЮРИСТ

Ивелина Ангелова

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Ивелина.jpg
Лилия Вълкова

ДЕЛОВОДИТЕЛ

Теодора Цецкова

ЮРИСТ

Бистра Хаджимихайлова
Мария Вълчева

ЮРИСТ

Данаил Иванов

ДЕЛОВОДИТЕЛ