Title. Double click me.

Title. Double click me.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

КАНТОРА ЧСИ ПЕТЯ ИВАНОВА
КАНТОРА ЧСИ ПЕТЯ ИВАНОВА

КАНТОРА ЧСИ ПЕТЯ ИВАНОВА

press to zoom
КАНТОРА ЧСИ ПЕТЯ ИВАНОВА
КАНТОРА ЧСИ ПЕТЯ ИВАНОВА

КАНТОРА ЧСИ ПЕТЯ ИВАНОВА

press to zoom
1/1
Дейност
 
Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд.
 
Правомощия
При изпълнение на своята дейност частният съдебен изпълнител има следните права :
 
-да проучва имуществото на  длъжника;
-да прави справки;
-да набавя документи, книжа и др.;
-да определя начина на изпълнение;
-да бъде пазач на описаното имущество;
-да бъде управител на обезпеченото имущество;
-да посредничи за спогодба между страните;
-да бъде депозитар;
-да предаде заложеното имущество;
-да продаде заложеното имущество;
-да връчва съдебни призовки и книжа.
 
 
Процедури

 

При представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител :

  •   събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- събира и публични вземания;
  •    извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
  •    налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;
  •    по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
  •    по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;
  •    извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.

 

Свържете се с нас

 

052 949 272

0882 441 553

​​

Адрес

 

Кантора ЧСИ Петя Иванова

ул. " Д-р Людвик Заменхоф" №1, ет. 2, офис 2
гр. Варна, пк 9000
ел.поща: p.ivanova883@abv.bg

​​