top of page

Title. Double click me.

Title. Double click me.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Дейност
 
Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд.
 
Правомощия
При изпълнение на своята дейност частният съдебен изпълнител има следните права :
 
-да проучва имуществото на  длъжника;
-да прави справки;
-да набавя документи, книжа и др.;
-да определя начина на изпълнение;
-да бъде пазач на описаното имущество;
-да бъде управител на обезпеченото имущество;
-да посредничи за спогодба между страните;
-да бъде депозитар;
-да предаде заложеното имущество;
-да продаде заложеното имущество;
-да връчва съдебни призовки и книжа.
 
 
Процедури

 

При представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител :

  •   събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- събира и публични вземания;
  •    извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
  •    налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;
  •    по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
  •    по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;
  •    извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.

 

Свържете се с нас

 

052 949 272

0882 441 553

​​

Адрес

 

Кантора ЧСИ Петя Иванова

ул. " Д-р Людвик Заменхоф" №1, ет. 2, офис 2
гр. Варна, пк 9000
ел.поща: p.ivanova883@abv.bg

​​

bottom of page