top of page

За нас

 
Частен съдебен изпълнител с рег.№883
 
Петя Любомирова Иванова
 
Юридически стаж като:
 
Юрисконсулт в РДНСК
 
Юрисконсулт в ОББ АД
 
Адвокат
 
Арбитражен съдия към ТПП- Търговище
bottom of page